AH-01/AH-02/AH-03
一位单控开关
一位双控开关
一位多控开关
AH-04/AH-05/AH-06
二位单控开关
二位双控开关
二位多控开关
AH-07/AH-08
三位单控开关
三位双控开关
AH-09/AH-10
四位单控开关
四位双控开关
AH-11
一位双控带10A三极插座
AH-12
一位双控带16A三极插座
AH-13
一位单控带二三极插座
AH-14
一位双控带二三极插座
AH-15
二位双控带二三极插座
AH-16/AH-17
安全型10A三孔
安全型16A三孔
AH-18/AH-41
安全型五孔插座
安全型五孔16A插座
AH-19
错位二三极插座
AH-20
二二三极插座
AH-21
五孔带双USB
AH-22
门铃开关
AH-23/AH-24
一位电视插座
电视一进一出插座

资质认证

产品中心

一键拨打